top of page

Huurvoorwaarden

1) Reservatie:

Bij reservering wordt een huurovereenkomst in tweevoud naar de huurder opgestuurd, samen met de reisroute naar de vakantiewoning.De huurder stuurt één ondertekend exemplaar terug naar de verhuurder en betaalt de helft van de huursom als voorschot bij reservatie. Bij niet ontvangen van de eerste aanbetaling en de huurovereenkomst, 14 dagen na reservatie, wordt de reservatie nietig beschouwd.

Het saldo van de huursom dient ten laatste twee maand voor de aanvang van de gereserveerde periode op de rekening van de verhuurder te staan. De reservering en betaling van een verlofperiode, binnen de periode van twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de verlofperiode, gebeurt in één enkele betaling. Als de huurder het saldo niet tijdig betaalt, heeft de verhuurder het recht on de woning verder te verhuren.

Een waarborg van 300- EUR (voor buitenlandse huurders: 500- EUR) dient betaald te zijn 3 weken voor aanvang van de vakantieperiode. De waarborg wordt gebruikt om eventuele kosten van schade tijdens het verblijf af te rekenen en voor betaling van de schoonmaakkosten.

Bij aankomst zal er ook een plaatsbeschrijving overhandigd worden aan en ondertekend worden door de huurder.

Gelieve bij overschrijving steeds te vermelden:

reservatie of saldo of waarborg chalet periode x/x tot x/x 200x. 

2) Annuleren van de vakantieperiode:

Bij annulering door de huurder, vroeger dan twee maanden voorafgaand aan de vakantieperiode, wordt steeds het voorschot betaald. Bij annulering binnen een periode van twee maanden voor aanvang van de vakantieperiode wordt het volledige bedrag van de huur betaald. Indien de verhuurder er in slaagt de gereserveerde periode verder te verhuren dan wordt de annuleringskosten niet aangerekend. De kans op herverhuur is echter relatief klein omdat de woning ruim is en er lang vooruit wordt gereserveerd door een groep mensen die hun agenda hierop moeten afstemmen. Indien de verhuurder door schade aan het vakantiehuis, of welke reden ook die niet toelaat het huis te verhuren, gedwongen is de gereserveerde periode te annuleren, heeft de huurder de keuze om een andere periode te reserveren of het volledige bedrag dat reeds betaald werd terug te ontvangen, zonder verdere schadevergoeding.

bottom of page